NESVADBOVÁ, Petra. Zdravotně technické instalace provozní a výrobní budovy [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8188. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Ladislav Bárta.

Uložit do Citace PRO