PANDULOVÁ, Petra. Hodnocení finanční výkonnosti cestovní kanceláře prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81888. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO