KLIČKOVÁ, Adéla. Společensky odpovědné investování [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81893. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marie Pavláková Dočekalová.
Uložit do Citace PRO