KOUBEK, Ondřej. Využití controllingu pro porovnání plánované a skutečné výkonnosti podniku a budoucí plánování [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81897. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.

Uložit do Citace PRO