OTIPKA, Václav. Konstrukční návrh zkušebního stavu s uzavřenou smyčkou toku momentu pro experimentální ověření parametrů převodových ústrojí [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81912. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Prokop.

Uložit do Citace PRO