HANYCH, Jaroslav. Konstrukční návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81914. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Vančura.
Uložit do Citace PRO