MYNÁŘ, Josef. Vliv frekvenčního měniče na životnost ložisek a jejich poškození [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81917. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Nahodil.

Uložit do Citace PRO