BARTOŠOVÁ, Daniela. Chyba převodu u čelního ozubení s přímými zuby [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81918. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Kamil Řehák.

Uložit do Citace PRO