KOZLOVÁ, Dominika. Detekce anatomických struktur v CT datech s využitím konvolučních neuronových sítí [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81921. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Roman Jakubíček.
Uložit do Citace PRO