JORDÁNOVÁ, Ivana. Hodnocení tepové frekvence a saturace krve kyslíkem pomocí chytrého telefonu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81932. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Andrea Němcová.
Uložit do Citace PRO