BEŇKOVÁ, Daniela. Hodnocení vlivu protinádorové léčby na elektrickou aktivitu srdce v experimentální telemetrické studii [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81933. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Marina Ronzhina.

Uložit do Citace PRO