TOMŠEJ, Radek. Dynamické vlastnosti teploměrů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81945. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Daniel Himr.

Uložit do Citace PRO