ŠURÁŇ, David. Experimentální výzkum kryogenních čerpadel pro raketové pohonné jednotky [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81959. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Kozák.
Uložit do Citace PRO