NAJSER, Tomáš. Studium mikrostruktury deponovaných Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81966. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jaromír Wasserbauer.
Uložit do Citace PRO