BRESCHER, Roman. Příprava a charakterizace Ni-P povlaku na lité hořčíkové slitině AZ91 [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81972. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jaromír Wasserbauer.

Uložit do Citace PRO