KUCHAŘ, Karel. Bezpečnost operačních systémů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81989. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vlastimil Člupek.
Uložit do Citace PRO