HRBOTICKÝ, Lukáš. Elektronická identifikace a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82006. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Zeman.

Uložit do Citace PRO