SIKORA, Martin. Vliv jazyků vysoké úrovně na výsledný fyzický návrh číslicových obvodů do FPGA [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82010. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Martin Šťáva.
Uložit do Citace PRO