KUPKA, Ondřej. Řízení a monitoring energetického managementu rodinného domu s OZE a akumulací [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82023. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miroslav Jirgl.
Uložit do Citace PRO