FÁBRYOVÁ, Veronika. Slovenské Stanice [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82026. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér video. Vedoucí práce Jan Šrámek.
Uložit do Citace PRO