KOLÁŘOVÁ, Vendula. Kůže [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82027. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designu. Vedoucí práce Lenka Klodová.

Uložit do Citace PRO