RYGÁLOVÁ, Monika. Emocionální kartografie [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82028. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Pavel Sterec.

Uložit do Citace PRO