TESAŘOVÁ, Anna. Krajobraz odrazu [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82030. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Barbora Klímová.

Uložit do Citace PRO