CHMELÍKOVÁ, Alžběta. Za hranicí zájmu - geneze tvořivosti [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82031. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Vojtěch Vaněk.

Uložit do Citace PRO