ESSENDER, Lukáš. Doufám, že je tu místo na lásku [online]. Brno [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82035. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designu. Vedoucí práce Lenka Klodová.
Uložit do Citace PRO