TRENČANSKÁ, Laura. Snoop Dog [online]. Brno [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82036. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Martin Mazanec.

Uložit do Citace PRO