BÍLEK, Vojtěch. Konstrukční návrh závěsu zadního víka osobního automobilu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82046. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Kamil Řehák.
Uložit do Citace PRO