SIKORA, Ondřej. Konstrukční návrh standu pro zkoušení jednoválcového motoru [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82047. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Michal Janoušek.
Uložit do Citace PRO