NEJEDLÝ, Lukáš. Automatická detekce infarktu myokardu v signálu EKG [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82054. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Radovan Smíšek.
Uložit do Citace PRO