FORMÁNEK, Pavel. Převodovky řazené pod zatížením [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82070. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Kaplan.
Uložit do Citace PRO