BENKA, Miroslav. Zvyšování efektivity zážehového motoru pomocí vodního vstřikování [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82075. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Bazala.
Uložit do Citace PRO