BORUNSKÝ, Přemysl. Návrh nového pohonu vybrané části plnícího stroje [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82097. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jana Rozehnalová.
Uložit do Citace PRO