ŽELEZNÍK, Tomáš. Konstrukce manipulátoru pro přenos platforem SLM technologie [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82098. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Daniel Koutný.
Uložit do Citace PRO