KOSTOVČÍK, Tomas. Studium struktur pro organické fotovoltaické solární články [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8210. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Boušek.
Uložit do Citace PRO