CIHLÁŘ, Marek. Analýza a porovnání technicko-provozních parametrů klasických letadel a bezpilotních prostředků pro provádění leteckých prací [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8211. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Chlebek.
Uložit do Citace PRO