MUSIL, Adam. Jeřábová kladnice [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82116. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Brandejs.
Uložit do Citace PRO