KULICH, Stanislav. Dálková pásová doprava [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82127. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Lukáš Zeizinger.

Uložit do Citace PRO