PECL, David. Zabezpečení mobilních zařízení s operačním systémem Android ve firemní sféře [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82145. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jakub Frolka.
Uložit do Citace PRO