PRÁT, Patrik. Vliv počítačových her na znalost anglického jazyka [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82151. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Jana Jašková.

Uložit do Citace PRO