MIKULÁŠKOVÁ, Aneta. Analýza vlivu tvrdosti a úpravy kladívka u klavíru na sílu a spetrum signálu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82160. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Jirásek.

Uložit do Citace PRO