PAVLÍK, Vojtěch. Studie vlivu radiačního vytápění a chlazení na tepelnou pohodu řidiče osobního automobilu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82189. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fišer.

Uložit do Citace PRO