DRÁBKOVÁ, Pavlína. Identifikace faktorů výkonnosti podniku působícího v oboru ICT [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8221. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Mária Režňáková.
Uložit do Citace PRO