TOMEČKOVÁ, Klára. Generace ozónu fotochemickými procesy v O2 a příměsích [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82211. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Věra Mazánková.

Uložit do Citace PRO