ŠUTERA, Ondřej. Analýza reklamy v oblasti mobilních technologií [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82230. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Šárka Rujbrová.
Uložit do Citace PRO