VLADÍK, Ondřej. Návrh řešení reportingu pro vybranou společnost [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82242. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Luhan.

Uložit do Citace PRO