ŠULÁKOVÁ, Jana. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8225. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Mária Režňáková.
Uložit do Citace PRO