LACKO, Matej. Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82253. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Veronika Novotná.
Uložit do Citace PRO