POLÁCHOVÁ, Zuzana. Návrh automatického obchodního systému pro obchodování na forexu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82271. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Budík.
Uložit do Citace PRO