BARTOŇOVÁ, Julie. Návrh ochrany osobních dat dle obecného nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82280. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sedlák.

Uložit do Citace PRO