KNOB, Jan. Pěnění fermentačních zbytků při vakuovém odpařování [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82319. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Marek Vondra.
Uložit do Citace PRO